Przygotuj
memorandum informacyjne

Jeśli przygotowujesz swoją firmę na sprzedaż dowiedz się, jakie informacje i w jakiej formie należy przedstawić potencjalnemu inwestorowi. W praktyce transakcji kapitałowych wykorzystuje się do tego tzw. Memorandum Informacyjne. W serwisie bizvendo udostępniamy Ci interaktywny formularz do samodzielnego przygotowania Skróconego Memorandum Informacyjnego bizvendo dla spółek niepublicznych!

Zacznij teraz Zobacz przykładowe memorandum

Cena netto od 282 zł

Skrócone Memorandum Informacyjne bizvendo

Skrócone Memorandum Informacyjne bizvendo jest to dokument zawierający zestaw uporządkowanych informacji na temat przedsiębiorstwa. Dokument powstaje przy wykorzystaniu wbudowanego w serwisie bizvendo kreatora, który umożliwia Użytkownikowi samodzielne przygotowanie kompletnego opracowania. Uniwersalna struktura dokumentu wraz z wbudowanymi odniesieniami do wprowadzonych przez Użytkownika danych finansowych umożliwiają w sposób szybki i łatwy przygotować materiał dla potencjalnego inwestora.

Integracja z wyceną bizvendo online

Skrócone Memorandum Informacyjne bizvendo jest ściśle powiązane z funkcjonalnością do wyceny oraz analizy finansowej firmy. Wyceń swoją firmę korzystając z gotowego modelu wyceny dedykowanego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dowiedz się, ile warty jest Twój biznes już dzisiaj bez konieczności korzystania z doradców zewnętrznych. Przygotuj się do sprzedaży firmy i negocjacji z potencjalnymi inwestorami. Memorandum możesz wydrukować wyłącznie pod warunkiem wykonania wyceny.

Elastyczność i prostota

Kreator Skróconego Memorandum Informacyjnego bizvendo znacząco skraca czas niezbędny do przygotowania profesjonalnego dokumentu prezentującego Twoją firmę. Użytkownik ma możliwość określenia, które elementy powinny zostać uwzględnione w dokumencie i uzupełnia wyłącznie te sekcje, które są potrzebne do osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Kreator Memorandum zawiera przykładowe kompletne Skrócone Memorandum Informacyjne bizvendo prezentujące wszystkie możliwości naszego kreatora online.

Nie tylko przy sprzedaży firmy

Skrócone Memorandum Informacyjne ze względu na swoją uniwersalną strukturę może być używane nie tylko przy transakcjach sprzedaży firmy. Korzystać możesz z niego również w bieżącej działalności gospodarczej! Skorzystaj ze Skróconego Memorandum Informacyjnego bizvendo przy ubieganiu się o kredyt bankowy lub podczas rozpoczynania współpracy z nowym kontrahentem. Struktura i forma Memorandum bizvendo została zweryfikowana podczas wielu postępowań kredytowych zakończonych sukcesem.

Interaktywność i komunikacja

Skrócone Memorandum Informacyjne zaprojektowane zostało jako interaktywne narzędzie do komunikacji pomiędzy sprzedającym firmę a potencjalnym inwestorem. Użytkownik bizvendo ma możliwość wygenerowania Memorandum i przesłania go innemu Użytkownikowi z aktywna opcją dodawania komentarzy do Memorandum. Komunikacja odbywać się może w większości w ramach serwisu i w oparciu o dokumenty i raporty opracowane przy wykorzystaniu narzędzi bizvendo. Naszym celem jest zapewnienie szybkiej i efektywnej komunikacji pomiędzy stronami transakcji.

Masz pytania? Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy!

Do czego służy Memorandum Informacyjne bizvendo? Skrócone Memorandum Informacyjne bizvendo jest przeznaczone dla przedsiębiorców lub doradców planujących sprzedaż firmy. Jego podstawowym celem jest zebranie najważniejszych informacji na temat firmy w jednym dokumencie, którym można posługiwać się w kontaktach z inwestorami.

Ile mam czasu na przygotowanie Memorandum? Przygotowanie Memorandum jest powiązane z opracowaniem wyceny Twojej Firmy. Standardowy czas na przygotowanie Wyceny bizvendo online oraz Memorandum wynosi 30 dni.

Dlaczego Memorandum jest powiązane z Wyceną bizvendo online? Zarówno Wycena online bizvendo, jak również Skrócone Memorandum Informacyjne korzystają z tych samych danych finansowych. Te dwie usługi są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się uzupełniają.

Jak wykorzystać Memorandum w procesie sprzedaży? Skrócone Memorandum Informacyjne bizvendo możesz wykorzystać jako podstawowy nośnik informacji dla potencjalnych kupców Twojej firmy. Jego interaktywna formuła umożliwia również nanoszenie komentarzy przez inwestorów na udostępnionym im dokumencie.

Czy moje dane są bezpieczne? Przykładamy niezwykłą wagę do bezpieczeństwa Twoich danych. Nasz serwis korzysta z certyfikatu SSL oraz z sukcesem przeszedł audyt bezpieczeństwa wykonany przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się bezpieczeństwem w sieci.

Jakiej przeglądarki internetowej powinienem używać? Możesz używać jednej z wymienionych przeglądarek: Internet Explorer od wersji 7, Firefox od wersji 3, Safari od wersji 4, Chrome od wersji 4.