Monitoruj wartość
swojej firmy

Ustal, ile warta jest Twoja firma w dniu dzisiejszym i monitoruj zmiany jej wartości w czasie. Kontroluj główne determinanty wartości uwzględniane podczas wyceny biznesu. Świadomie i planowo zarządzaj wartością swojego przedsiębiorstwa.

Zacznij teraz Zobacz przykładowy raport z wyceny

Cena netto od 39 zł miesięcznie

Wyceń firmę online

Wyceń swoją firmę korzystając z gotowego modelu wyceny dedykowanego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dowiedz się, ile warty jest Twój biznes już dzisiaj bez konieczności korzystania z doradców zewnętrznych. Model wyceny bizvendo opiera się o 3 sprawdzone i powszechnie używane metody wyceny reprezentujące 3 najważniejsze grupy wycen: majątkowe, dochodowe oraz porównawcze (rynkowe). Każdorazowo w wyniku przeprowadzonej wyceny otrzymasz Raport z wyceny gotowy do wydruku.

Monitoruj wartość firmy

Zacznij monitorować wartość swojego przedsiębiorstwa w oparciu o narzędzia bizvendo online umożliwiające dokonywanie okresowych wycen oraz śledzenie zmian wartości Twojej firmy.
Dokonuj wyceny swojej firmy w dowolnym momencie uwzględniając zmieniające się warunki zewnętrzne oraz perspektywy rozwoju Twojego biznesu. Budowa wartości firmy to nie kreatywna księgowość, ale realizacja długoterminowych celów biznesowych opartych o przyjętą strategię wzrostu firmy.

Kontroluj główne determinanty wartości

Mierz wartość kluczowych dla wyceny wartości firmy wskaźników finansowych. Uzyskaj stały dostęp do informacji o kondycji swojej firmy. Kontroluj wskaźniki płynności, rentowności kapitału oraz efektywności gospodarowania majątkiem obrotowym. Trwały oraz rentowny wzrost jest podstawą budowy wartości Twojej firmy. Analizuj wyniki i podejmuj decyzje maksymalizujące wartość Twojego biznesu.

Opracuj strategię wzrostu firmy

Zarządzanie wartością firmy to długoterminowy proces wymagający opracowania strategii budowy wartości firmy oraz mierzenia skuteczności podejmowanych działań. Skoncentruj się na zdefiniowaniu oraz realizacji długofalowych celów zorientowanych na klienta, stały wzrost przychodów i ich dywersyfikacji, generowanie gotówki z działalności podstawowej oraz budowę marki i kapitału intelektualnego. Skorzystaj z modeli i rozwiązań powszechnie stosowanych przez wiodące firmy na świecie.

Masz pytania? Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy!

Czy wycena firmy wymaga zaawansowanej znajomości finansów? Generalnie tak. Ale narzędzia do wyceny bizvendo są skonstruowane w taki sposób, by maksymalnie uprościć proces wyceny i umożliwić Ci przeprowadzenie go samodzielnie. Jeśli będziesz miał problemy przy wykonywaniu wyceny – skontaktuj się z nami, pomożemy!

Jak często powinienem dokonywać wyceny? Przyjmuje się, że wyceniać firmę powinno się nie rzadziej niż raz na rok oraz zawsze w szczególnych okolicznościach np. gdy planowana sprzedaż firmy. Kluczowe jednak jest nie tylko ustalenie wartości, ale systematyczne śledzenie wskaźników determinujących wartość Twojego biznesu. Najlepiej analizować je w ujęciu miesięcznym.

Jakiej przeglądarki internetowej powinienem używać? Możesz używać jednej z wymienionych przeglądarek: Internet Explorer od wersji 7, Firefox od wersji 3, Safari od wersji 4, Chrome od wersji 4

Co oznaczają determinanty wartości? Determinanty wartości są to kluczowe parametry uwzględniane przy wycenie Twojego biznesu: m. in. EBITDA, przychody ze sprzedaży, poziom zadłużenia, gotówka generowana przez Twoją firmę i wiele innych, które powinny być monitorowane w ujęciu miesięcznym.

Kiedy mogę zacząć monitorowanie wartości? Od razu! Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś wycenił swój biznes już teraz i zaczął śledzić zmiany wartości swojej firmy w kolejnych miesiącach. Serwis bizvendo automatycznie generuje wycenę co miesiąc i pilnuje, abyś wprowadził niezbędne dane do aktualizacji wyceny.

Czy moje dane są bezpieczne? Przykładamy niezwykłą wagę do bezpieczeństwa Twoich danych. Nasz serwis korzysta z certyfikatu SSL oraz z sukcesem przeszedł audyt bezpieczeństwa wykonany przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się bezpieczeństwem w sieci.